Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on maaliskuu, 2022.

Puheenvuoro KSn HVAn valtuuston kokouksessa 29.3. 2022

  Puheenvuoro   KSn HVAn valtuuston kokouksessa   29.3. 2022     Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut   Ennaltaehkäisevä terveydenhoito on halvinta terveydenhoitoa. Keski-Suomen väestö on 5%  Suomen väestöstä. Olemme   tilastollisesti    Suomi pienoiskoossa.   Se   ryhmämme mainitsema Pohjois-K arjalan   projekti olisi   m onitieteinen  seurantatutkimus keskisuomalaisten terveystilasta ja toteutettujen interventioiden vaikuttavuudesta   2022-2042 ja   toisessa vaiheessa 2042-2060.   Hanke kiinnostaisi  kansallisesti ja kansainvälisesti   ja saisimme hankkeelle kasallista ja EU-rahoitusta.   Meillä on hyvät   lähtökohdat tähän koska Jyväskylään on keskitetty maamme liikunta ja terveystieteiden opetus ja  tutkimus  jota on arvioutu  maailman kymmenen pahaan joukkoon ja meillä on kokemusta jopa 40 vuotta kestäneistä seurantatutkimuksista professori Lea Pulkkisen kaksoistutkimuksessa.   Kuten muissakin puheenvuoroissa esitettiin tavoitteeksi   tulisi ottaa oma

Keski-Suomen hyvinvointialueen visio, strategia, tavoitteet, toimenpiteet tavoitteisen saavuttamiseksi, seurantamittarit

  1.     Keski-Suomen hyvinvointialueen visio   Vahva hyvinvointityö luo pohjan elinvoimaiselle maakunnalle ja sen asukkaiden hyvinvoinnin jatkuvalle kehittämiselle. Se lisää myös luottamusta hyvään tulevaisuuteen ja tahtoa toimia sen eteen.   2.     Keski-Suomen hyvinvointialueen strategia Hyvän elämän turvaaminen kansalaisille on demokraattisen yhteiskunnan perustehtävä. Sote-uudistuksessa (Hallituksen esitys 2020) keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja samanaikaisesti yhdenvertaisten ja laadukkaiden palveluiden turvaaminen sekä kustannusten hillitseminen. Uudistuksen tavoitteena on myös turvata yhteiskuntamme elinvoimaa varmistamalla ammattitaitoisen työvoiman saanti ja vastaamalla yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen ja huoltosuhteen heikkenemiseen, ja hillitä osaltaan julkisen talouden kustannusten kasvua. Keski-Suomen hyvinvointialueen strategia ja sen toimeenpano-ohjelma

Tutkimusperustaiset interventiot osaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen kehitysohjelmaa

   Tutkimusperustaiset interventiot osaksi Keski-Suonen hyvinvointialueen kehitysohjelmaa   Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on laadukas, ja etenkin erikoissairaanhoito toimii tehokkaasti. Kehitettävää on kuitenkin ennaltaehkäisevässä toiminnassa, peruspalveluiden saatavuudessa ja palveluiden alueellisessa eriarvoisuudessa, joka on ollut pitkään yksi suomalaisen palvelujärjestelmän kipukohdista Sairauksien ennaltaehkäisyä ja peruspalveluja kehittämällä on mahdollista vastata kahteen uudistustavoitteeseen, eli vähentää terveyden eriarvoisuutta ja hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) kustannusten kasvua. Sote-kustannusten kasvua voidaan hillitä kehittämisohjelmalla, jossa hyödynnetään uusinta informaatio- ja tekoälyteknologiaa ja lääketieteellistä tutkimustietoa, kehitetään terveydenhuollon teknologioita ja toimintamalleja, koulutetaan ammattilaisia sekä opastetaan ja kannustetaan kansalaisia huolehtimaan omasta terveydestään. Kaikkia kehittämisohjelman osa-alueita tarvitaa