Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on joulukuu, 2022.

Sähkösopimusten myyjät vastuuseen

    Edullisia sähkösopimuksia on viimevuosina kaupiteltu puhelimitse, kauppakeskuksissa, tapahtumissa, toreilla ja  kävelykaduilla. Myyjinä ovat olleet sekä sähköä tuottavat yritykset että yritykset jotka hankkivat sähkön mahdollisimman halvalla  ja myyvät kuluttajille  mahdollisimman kalliilla.   Yritykset joilla liikeidea on ollut sähkön myynti ilman omaan tuotantoa ovat suurilta osaltaan hävinneet markkinoilta. Asiakkailta  saatiin hyvät rajat ja kun tuli vastuun aika asiakas jätettiin yksin. Osa sähkön tuotanto- ja jakeluyrityksistä ei  maksa tuloveroja Suomeen. Alhaisen veron maassa sijaitsevan  emoyhtiön pääkonttori  laskuttaa konserniavustuksena tuoton ja näin vältytään verotukselta Suomessa.     Ei ole oikein että valtio eli me veronmaksajat hoidamme rahanahneiden sähkönjakeluyritysten ongelmat. Valtio voi auttaa yrityksiä mutta tuki pitää maksaa takaisin. Myös verojen vältteleminen pitäisi estää.   Pekka  Neittaanmäki Jyväskylä  

Sote-uudistus tuo kunnille uusia mahdollisuuksia, Pääkaupunkiseudulla superinflaatio

  SOTE uudistus avaa uusia mahdollisuuksia maakuntiin. Helsingin alueen superinflaatio on suuri ongelma varhaiskasvatuksessa ja hoiva-alalla. Sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet. Pitkällä aikavälillä oleellisin kuntavaikutus on, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyvät pois yksittäisten kuntien vastuulta hyvinvointialueille. Maakuntien kilpailukyky paranee ratkaisevasti.  Varsinkin Helsingin seudulla asumiskustannukset ja monen muut kustannukset ovat tehneet asumisen pientuloisille mahdottomaksi. Pääkaupunkiseudun inflaatio on merkittävästi suurempi kuin maakunnissa. Helsingin seudun inflaatio yksi syy työvoimapulaan. Varsinkin Helsingin seudulla asumiskustannukset ja monen muut kustannukset ovat tehneet asumisen pientuloisille mahdottomaksi. Pääkaupunkiseudun inflaatio on merkittävästi suurempi kuin maaku

Onko jokamiehen oikeus myös jokaisen yrityksen oikeus?

      Jokamiehen oikeudella Suomessa tarkoitetaan jokaisen oikeutta nauttia Suomessa luonnosta ja hyödyntää sitä riippumatta alueen omistussuhteista. Suomessa jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet koskevat myös ulkomaalaisia.  Jokamiehenoikeutta ei ole Suomessa laissa määritelty, vaan jokamiehen oikeuksiin kuuluu se, mitä perinteisesti on pidetty kohtuullisena ja mitä ei ole laissa kielletty.   Luonnonvaraisia marjoja ja sieniä sekä rauhoittamattomia kukkia ja kasveja saa kerätä niin omaan kuin kaupalliseenkin käyttöön.   Vuonna 1914-1920 käytiin oikeudenkäynti jota pidetään ennakkotapauksena laintulkinnasta. Vuonna 1920 korkeimman oikeuden perusteluiden mukaan marjojen poimiminen toisen maalta ei ole rangaistuksen alainen teko.   MTK on tuonut esille jo 1980- ja 1990-luvuilla jokamiehenoikeuks ien ongelmia.  Myöhemminkin MTK on vaatinut kaupallisen marjojen poiminnan, sulkemista jokamiehen oikeuksien ulkopuolelle.    Vuonna  1914-1920 tapahtunut oikeidenkäynti ja

Alle kolmen tunnin suora pikajunayhteys Helsinkiin

    Keski-Suomi  on Oulu-Helsinki  ja Tampere-Helsinki kasvavan junaliikenteen motissa. Kapasiteettia  ei riitä  päävirran sivusyötölle Jyväskylästä. Ruuhka-aikaan Jyväskylästä on vaikea saada  matkustajapaikkoja ja harmillisen usein junat viivästyvät.   Aamuisin klo 6  Jyväskylästä tulisi olla Tampereen ruuhkaisen aseman ohittava suora alle kolmen tunnin junayhteys Helsinkiin ja vastaavasti iltapäivällä  suora paluujuna Jyväskylään. Muu matkustajaliikenne toimisi nykyiseen tapaan Tampereen aseman kautta   Tampereen itäpuolelta ohittava ratayhteyttä käyttää jo nyt tavaraliikenne ja ratapiha  on valmiina. Muutostöiden on arvioitu maksavan noin 3-5 miljoonaa euroa. Oikaisu lyhentäisi matka-aikaa noin 20 minuuttia ja toisi varmuutta liikenteen sujuvuudelle.   Maakunnasta lähtöisin oleva ministeri Timo Harakka (sdp) on vastuussa myös julkisen liikenteen toimivuudesta. Lisäksi 15  jäsenisessä liikenne- ja  viestintävaliokunnassa  on kolme kansanedustajaa  Keski-Suome

Maakunnat ovat Suomen menestyksen avaintekijä

    Kansakunnan menestyksen kannalta keskeisten alojen kuten maa- ja  metsätalous, kaivannaistoiminta ja näiden alojen tuotteiden jatkojalostus sekä energian tuotanto tapahtuvat suurelta osin Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa maakunnissa. Alan liiketoimintaa ja tutkimus- ja kehitystoimintaa pyörittävät  yritykset sijaitsevat suurelta osin  Pääkaupunkiseudulla. Näin alkutuotannon arvonmuodostuksen tuloksista vain pieni osa jää maakuntiin. Tulot kertyvät Pääkaupunkiseudulle ja energiatuotannossa  valitettavanpaljon myös ulkolaisille  toimijoille. Näin tapahtuu merkittävä tulonsiirto maakunnista Pääkaupunkiseudulle.   Hallitus  onkin aivan oikein lisäämässä  verotulojen siirtoa  Pääkaupunkiseudulta maakuntiin. Esimerkkinä hyvinvointialueiden rahoitus, koulutuspaikkojen lisääminen maakunnissa, perusväylänpitoon tehty pysyvä tasokorotus sekä verohelpotukset tietyillä alueilla ja  tietoliikenneyhteyksien parantaminen. Mainittakoon että esimerkiksi tärkeätä DI-koulutusta on laajennet